Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

21:54
Postaraj się odkryć to, co w danym człowieku najlepsze, i powiedz mu o tym. Każdy z nas potrzebuje takiego lustra.
20:04
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Sponsored post
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
19:59
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagosialap gosialap

June 29 2015

22:04
3156 e2fd
Reposted fromlavendowy lavendowy viaAmericanlover Americanlover

June 25 2015

23:14
22:14
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychoviolet psychoviolet
22:13
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
22:11
4391 9b6c

June 16 2015

14:12
2251 e519
Reposted frompeggy90brown peggy90brown viapanimruk panimruk

June 07 2015

21:58
1834 25be
Reposted fromperversities perversities viamyslowyzlew myslowyzlew

June 05 2015

23:30
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapanimruk panimruk
23:29
23:27
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— Patrick the Pan
Reposted fromcatchmelater catchmelater viapanimruk panimruk

May 24 2015

23:09
0094 e639 500

womeninarthistory:

Henry Patrick Raleigh

22:37
22:36
2720 ea00
22:35
1826 45cc
22:35
11:30
Reposted fromesste esste viapanimruk panimruk
11:04
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...